Vårt uppdrag

Bærekraft ikon

Vårt uppdrag

Från våra egna visioner och värderingar, till nyskapande och bättre lösningar för våra kunder – hållbarhet är något vi tar på största allvar. Vi ser det som vårt uppdrag att jobba för att göra världen lite bättre än i går, eftersom vi vet att alla kan göra något.

Bærekraft
Bærekraft

Vårt uppdrag

Från våra egna visioner och värderingar, till nyskapande och bättre lösningar för våra kunder – hållbarhet är något vi tar på största allvar. Vi ser det som vårt uppdrag att jobba för att göra världen lite bättre än i går, eftersom vi vet att alla kan göra något.

Vår vision: ”Innovative solutions for a better world”är det som vägleder oss. IWMAC ska vara grönt, och därför har vi en tydlig miljösatsning – både för oss själva och för att hjälpa våra kunder.  

FN:s globala mål för hållbar utveckling ska ange riktningen för IWMAC. Det ska genomsyra företaget hela vägen från vision, till våra värderingar och framtida mål. Inte för att vi måste – utan för att vi vill.  

På den här sidan

IWMAC arbetar efter de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Med fokus på miljö, ekonomi och samhälle har vi tre utvalda hållbarhetsmål som är särskilt viktiga för oss.

Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar för att nå dem.

Vi vågar investera i bra idéer som gör att vi kan leverera nya, bättre och framtidsinriktade lösningar som våra kunder efterfrågar.

Det innebär bland annat samarbeten som exempelvis IPN-projektet för proaktiva och datadrivna fastigheter – som bidrar till ökade forskningsinsatser (9.5). 

Branschkonceptet IWMAC Ready med standardiserade lösningar och datadelning som stärker nationell teknikutveckling (9.B), och genom att bredda engagemanget till större aktörer.

Vi bidrar till att uppgradera byggnader och fastigheter för att skapa bättre och hållbara lösningar som säkerställer en mer effektiv resursanvändning (9.4).

Nyskapande och innovation är ett prioriterat område i vår strategi. Det utgör hela grunden för vår etablering med egenutvecklad programvara 2001. 

För att säkerställa hållbar konsumtion och produktion måste fokus ligga på att reducera resursförbrukningen. 

Med smarta och energieffektiva tekniska anläggningar ser vi varje dag till att våra kunder minskar sina miljöutsläpp och sin energiförbrukning (12.2). Vår smarta effektvakt har koll på belastningen, och vi kan på ett bättre sätt ta vara på den energi vi skapar med automatik som Smarta funktioner. 

CheckPoint-appen bidrar till att säkerställa livsmedelssäkerhet och att undvika matsvinn, och skapar därmed en hållbar konsumtion för våra kunder. 

Vi fortsätter att satsa på återvinning med fokus på att göra gamla fastigheter smarta och strävar efter att leverera så bra lösningar att det faktiskt lönar sig.

Vi vet att vi inte kan nå klimatmålen på egen hand, men vi vet också att alla kan göra något – och lyckligtvis är vi många som delar samma vision. 

På IWMAC jobbar vi varje dag för att skapa morgondagens lösningar. 

Vi ska samarbeta och dela kunskaper om teknik och innovation (17.6). Detta bidrar till att främja utvecklingen av både hållbara och attraktiva tjänster för våra kunder och partners. 

Med partnerprogrammet ”IWMAC Certified Partner” fokuserar vi på bra samarbets- och partneravtal – något som fungerar som en förlängning av vår hållbarhetsstrategi. Vi deltar även aktivt i branschen på konferenser och i montrar, både i ämnen som smarta städer och lösningar för styrning av tekniska anläggningar. 

Vi fortsätter att driva branschen med fokus på ökad datadelning, och stödjer insamling och vidareförmedling av tillförlitliga data som ska stärka samarbetet (17.7). På så sätt kan vi göra större skillnad som en värdekedja, än som enskilda aktörer. 

Om vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling måste vi göra mer än att bara prata om det. Här är några av de saker vi jobbar för och som ligger oss lite extra varmt om hjärtat.

Energieffektivitet – för grönare fastigheter

I Europa står fastigheter för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen. För att vi ska nå klimatmålen behöver vi vidareutveckla lösningar som minskar utsläppen. Oavsett om vi pratar om flashiga nya byggnader eller äldre kontorslokaler – styrningen av tekniska anläggningar går hand i hand med energieffektivisering.

Läs mer om energieffektivitet och smarta fastigheter

Agenda 2030 bærekraft

Innovation – för morgondagens lösningar

Innovation, utveckling och bättre lösningar står högt upp på vår prioriteringslista. Som teknikkoncern är det kanske det vi är allra mest stolta över – möjligheten vi har att utveckla något nytt eller bättre, och göra framtidens lösningar grönare än gårdagens.

Läs mer om hur framtidens lösningar kan se ut

Proaktiva fastigheter
Proaktiva fastigheter

Innovation – för morgondagens lösningar

Innovation, utveckling och bättre lösningar står högt upp på vår prioriteringslista. Som teknikkoncern är det kanske det vi är allra mest stolta över – möjligheten vi har att utveckla något nytt eller bättre, och göra framtidens lösningar grönare än gårdagens.

Läs mer om hur framtidens lösningar kan se ut

Matsvinn – för en bättre värdekedja

Samtidigt som livsmedelsvärdekedjan står för en fjärdedel av jordens utsläpp av växthusgaser, är det en tredjedel av all mat som produceras globalt som aldrig äts upp. Det är inte bara dåligt för planeten – det är också rent slöseri. Med lösningar för temperaturkontroll, övervakning, hygien och rutinuppgifter jobbar vi för att säkerställa livsmedelssäkerhet och undvika matsvinn i flera delar av kedjan.

Läs mer om temperaturkontroll och matsvinn

Blogg_butikksjef_med_iwmac-1920x1080

Visste du att…

Vi har hjälpt våra kunder att spara in mer än 100 000 ton koldioxid?

Bærekraft

Det motsvarar…

det totala utsläppet från mer än 50 000 bilar på ett år

Senaste från bloggen om hållbarhet