Om IWMAC

Om IWMAC

Vi skapar den ledande plattformen i Europa för att hantera all uppkoppling av byggnader

Sedan 2001 har vi på IWMAC hjälpt företag att minska både sin energiförbrukning och sina varuförluster. Det gör vi genom att ge dem kontrollen tillbaka. Genom smarta lösningar för webbaserad övervakning får de en fullständig överblick över sina tekniska anläggningar. Det besparar kunden onödigt slöseri – och minskar utsläppen i miljön.

Vi må vara en teknikkoncern, men först och främst är vi en problemlösare. För mataffären på hörnet och för stora internationella företag.

Specialistföretagen IWMAC, Egain, Cebyc och Moldeo slog sig nyligen samman för att bli ledande inom proptech i Europa. Det nya företagets vision är att få stor inverkan i kampen mot klimatförändringar genom att erbjuda den smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattformen på marknaden. Genom innovativ anslutning som övervakar, kontrollerar och optimerar både energianvändningen och organisationer, kommer Europas befintliga byggnadsmassa nu att bli en del av lösningen för framtiden.

Vi vet att byggnader står för 40% av Europas energiförbrukning och att 36% av utsläppen härrör från dem. Vi vet också att 75% av Europas byggnader är energiineffektiva och att 95% av dessa fortfarande kommer att användas 2050. Dessutom går 20% av all mat i Europa till spillo eller går förlorade i produktion och distribution.

Dessa oroande fakta utgör en stor möjlighet för oss som enad kraft inom förvaltningen av fastigheter. Genom att samla vår specialiserade expertis och tekniska plattformar går vi ut på marknaden med ett oöverträffat erbjudande när det gäller energi- och resursoptimering.

Vi strävar efter att göra dessa utmaningar till möjligheter.

Om koncernen 

Det nya företaget är ett ledande SaaS-företag med visionen att göra stor skillnad i kampen mot klimatförändringarna genom att erbjuda marknadens smartaste och mest kostnadseffektiva proptech-plattform. Omkring 33 000 kommersiella, industriella, bostads- och offentliga byggnader och 3 000 livsmedelsbutiker i norra Europa använder redan dagligen en IWMAC-, Egain-, Cebyc- eller Moldeo-lösning för olika nivåer av energistyrning, effektivitet och rapportering. År 2020 var den sammanlagda omsättningen för de fyra företagen över 19 miljoner euro. Efter förvärvet av Moldeo kommer företaget att ha kontor i sju länder med totalt 135 anställda.   

Genom innovativa uppkopplingar som övervakar, styr och optimerar både användningen av energi och organisationer kommer Europas befintliga byggnadsmassa nu att bli en del av lösningen för framtiden.   

Våra kontor

IWMAC AS

Org.nr: 984 699 980

+47 982 50 007

iwmac@iwmac.no

Trondheim
Leirfossveien 27
7038 Trondheim
Norway

Oslo
Fornebuveien 11
1366 Lysaker
Norway

Bergen
Statsminister Michelsens veg 38
5230 Paradis
Norway

IWMAC AB

Org.nr: 559069-2322

+46 8 727 03 60

iwmac@iwmac.se

Stockholm
Gustavslundsvägen 137, plan 6
167 51 Bromma
Sweden