Egenkontroll: Checklista för en bra checklista 

Egenkontroll

Egenkontroll: Checklista för en bra checklista

Vilka krav ställs på internkontrollen? Vem behöver det – och hur får jag kontroll på byggverksamheter, företag eller butiker? Här är tipsen som hjälper dig att komma i mål.

Egenkontroll
Egenkontroll

Internkontroll är företagets egenkontroll. Det är en kvalitetssäkring på att du har rutiner som fungerar och som fångar upp utmaningar i tid.

Huvudsakligen handlar det om att lyfta ögonen och titta runt hörnet. Hur ser jag till att rutinerna följs? Har vi system som fångar upp risker? – och har vi tillräckligt god livsmedelssäkerhet?

Egenkontroll för byggverksamheter, företag och butiker

Krav ställs på alla företag som har anställda, och detta innebär att stora och små företag måste ha ordning på pappersarbetet. En av de viktigaste punkterna är att man icke skall skjuta sparvar med kanon. Det gör du när du försöker att systematisera ”allt” – även det som inte behöver kontrolleras.

Det är till exempel viktigare att ha ett bra system för temperaturkontroll, rutinhantering och avvikelsedokumentation inom dagligvaruhandeln, medan det för byggbranschen kommer att finnas behov för system som säkerställer god HMS, kartläggning och riskbedömning.

Ett bra system för egenkontroll både skall och bör anpassas, allt beroende på bransch, storlek och risk. Några saker bör dock vara på plats:

Checklista for en bra checklista

1. Skaffa dig en översikt över lagar och förordningar

Alla som hanterar livsmedel måste följa regler som säkerställer god livsmedelssäkerhet. Detta gäller lokaler, utrustning, hygien och förvaring av råvaror. Vissa företag behöver också göra en analys för att identifiera faror och risker. Detta görs ofta i enlighet med HACCP-principerna. Kom ihåg att det lönar sig att ha både korrekt och skriftlig dokumentation på det arbete som utförs

Så här skapar du en internkontroll baserat på HACCP-principerna

Se lagar och föreskrifter om livsmedelssäkerhet

För byggbranschen ligger fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Beroende på typ av företag, storlek och risk kan ett antal olika föreskrifter förekomma, som till exempel kravet på en kontrollplan. Här är det viktigt att peka på vad som bör övervakas och kontrolleras, och vad som är kritiskt. Var observant på att det dessutom kan finnas kommunala föreskrifter.

Se föreskrifter för bygg, anläggning och fastigheter

3 snabba fakta om HACCP:

  1. HACCP står för “Hazard Analysis and Critical Control Point” och är detsamma som en riskanalys.
  2. HACCP-principerna utvecklades redan år 1959 som ett svar på NASA:s behov av patogenfria livsmedel i rymden.
  3. Syftet med modellen är att säkerställa att allt som utgör en risk för livsmedelssäkerheten är känt, omhändertaget eller reducerat till önskad nivå.

2. Arbeta med arbetsmiljön

Att sätta upp mål för sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden på arbetsplatsen är inte bara viktigt för att hålla dokumentationen i ordning. I praktiken spelar det ingen roll om det inte efterlevs.  God medarbetarkunskap minskar risken för olyckor och bidrar till en inkluderande arbetsplats.

Se reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

3. Ha översikt över ansvar och risker

En av de viktigaste punkterna för god egenkontroll är att ha kontroll på hur ansvar och rutiner fördelas. Det hjälper dig att kartlägga faror, bedöma risker och minska avvikelser. Kom ihåg att riskbedömningen alltid måste vara skriftlig och att den också bör innehålla förslag till åtgärder. Detta ingår ofta i en handlingsplan.

Hur man genomför en riskbedömning

4. Goda rutiner och dokumentationen i ordning

Lika viktigt som att ha kontroll över organisationen, är det att ha dokumentationen i ordning. Bra rutiner gör det enkelt att upptäcka och hantera avvikelser. Bonusen med god dokumentation är att du ofta också ser till att det är de rätta eller de senaste rutinerna som följs. Två flugor i en smäll!

Digitala verktyg for rutinuppföljning och dokumentation

Allt kan hanteras digitalt

Om du är en av dem som sliter för att komma ihåg allt, eller tycker att det är tidskrävande att hålla pärmen uppdaterad – kommer ett digitalt rutinhanteringsverktyg att vara en bra lösning.

Då kan du enkelt hålla översikt över temperaturmätningar, rutinuppgifter och åtgärder. Med CheckPoint kan du dessutom ta bilder av utförda uppgifter som dokumentation och ha en referens till nästa gång. Du får smarta rekommendationer på åtgärder vid avvikelser – och ett verktyg som uppfyller Livsmedelsverkets krav på dokumentation.

Helt enkelt: full (intern)kontroll.

Missa inte något viktigt

IWMAC förbättras hela tiden och får rätt som det är nya funktioner. Om du inte vill missa något rekommenderar vi att du klickar på knappen nedan. I vårt nyhetsbrev skriver vi om användbara – och oftast ganska trevliga – saker. Vi lovar att inte skicka skräppost.

Jag vill gärna ha nyhetsbrevet