Effektivare än vindkraft 

Energieffektivisering och vindkraft

Effektivare än vindkraft 

I kampen mot kilowattimmarna är energieffektivisering av byggnader den stora vinnaren. Tillsammans med andra åtgärder skulle det kunna spara mer energi än vindkraftverken producerade under 2020.

Energieffektivisering och vindkraft
Energieffektivisering och vindkraft

Demonstrationer, folkomröstningar och media. Vindkraft är kontroversiellt och väcker känslor – oavsett om du är för eller emot, demonstrant eller anläggningsarbetare.

Men på det stora hela handlar det om att använda resurserna på bästa möjliga sätt. Så varför är det så stort fokus på vindkraften, när vi vet att energieffektivisering i byggnader är guld värt i framtiden?

 

Det blåser upp till storm

Motståndet mot byggandet av vindkraftverk fortsätter att växa, samtidigt som det byggs som aldrig förr.

År 2020 stod norsk vindkraft för en produktion på cirka 9,5 TWh. Dessutom visar den senaste THEMA-rapporten att lönsam energieffektivisering i byggnader kan ge upphov till så mycket som 13 TWh.

På IWMAC är vi väl bekanta med energitjuvarna, och vi vet att små förändringar kan göra stor skillnad. En stor del av besparingspotentialen finns i befintliga byggnader och är kopplad till aktiva energiåtgärder.

Detta kan du göra redan idag:

1. Gå igenom det tekniska systemet

Det första steget mot att identifiera energiförluster är att gå igenom anläggningens skick. Hur mycket är rent slöseri? Och får du besked, när du måste få besked? Kontinuerlig övervakning är en bra investering för både plånboken och miljön, eftersom du på så sätt kan märka avvikelser tidigare.

2. Använd ett energiuppföljningssystem

I en labyrint av energidata kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad. Om det dessutom krävs manuell hantering, glöms det ofta bort efter ett tag.  Ett energiuppföljningssystem (EOS) kan vara ett bra verktyg för att få en fullständig överblick över energiförbrukningen.

3. Ta reda på var förbrukningen kommer ifrån med en energianalys

Om det till exempel uppstår en läcka i en ventil är felet inte så lätt att upptäcka. Det är inget “fysiskt” fel, så systemen kan fortfarande berätta att allt är bra.

Det är först när du analyserar temperaturgraferna som du ser att inte allt står rätt till. En sådan analys kan vi på IWMAC göra åt dig helt automatiskt. Vi kan sätta upp regler som tittar på onormala temperatursvängningar. Då får du ett meddelande om något går fel, även i framtiden.  

4. När du känner till de återkommande bristerna – ta hand om dem!

Med en bättre översikt över byggnadens tekniska aspekter, har du redan kommit långt. Men hur vet du om förbrukningen är så låg som den kan vara?

Med hjälp av Smarta funktioner (smart logik) kan systemet fånga upp energislöseri i byggnaden och berätta var det sker. Förbrukningen analyseras kontinuerligt, vilket gör det enkelt att upptäcka när något inte fungerar som det ska. Det gäller både fysiska fel och när något kan tweakas till att köras mer effektivt.

Det gröna guldet

Med nya lösningar, bättre sensorteknik och datautnyttjande kan gamla byggnader bli både smartare och mer hållbara, samt bättre rustade för framtiden.

Det handlar därför inte om att vara för eller emot vindkraft. Vi behöver förnybar energi. Trots detta är det svårt att motivera alla resurser som läggs på rivning och materialförbrukning för att bygga nytt, eller allt som vindkraften innebär – när vi vet att energieffektivisering är en guldgruva för framtiden.

Och den effektiviseringen kommer att spara både planeten och samhället mycket.

Frågan blir då: fördelas resurserna på rätt sätt? Tja, det är upp till politikerna att svara på.

Missa inte något viktigt

IWMAC förbättras hela tiden och får rätt som det är nya funktioner. Om du inte vill missa något rekommenderar vi att du klickar på knappen nedan. I vårt nyhetsbrev skriver vi om användbara – och oftast ganska trevliga – saker. Vi lovar att inte skicka skräppost.

Jag vill gärna ha nyhetsbrevet