Checkpoint

Checkpoint

Checkpoint

Checkpoint är ett digitalt, intuitivt verktyg som gör det enklare att loggföra och hålla koll på temperaturer, rutiner, avvikelser och åtgärder.Penna och papper har spelat ut sin roll. Med digital loggning har du ett mycket effektivare verktyg för temperaturmätning och övervakning av alla typer av fasta rutiner.

Checkpoint

Förenkla mätjobbet

CheckPoint ger en översikt över temperaturkontroller och andra fasta rutiner som ska genomföras. CheckPoint påminner om ytterligare mätningar behövs eller om uppgifter inte blir gjorda, och lämnar rekommendationer om åtgärder vid avvikelser. Det underlättar för den som mäter att komma ihåg uppgifter och att utföra arbetsuppgifterna korrekt.

Minskar avvikelser och varuförluster

De som har tillgång till webblösningen kan se all historik och en fullständig händelselogg. Genom att använda rapporter, statistik och avvikelsekalendrar kan du hitta mönster i avvikelserna, antingen för enskilda butiker eller flera butiker. På så sätt är CheckPoint ett verktyg som kan förbättra rutinerna och minska avvikelser och varuförluster.

Ger grundlig dokumentation

CheckPoint uppfyller de svenska livsmedelsmyndigheternas krav på rutiner och dokumentation, och alla incidenter lagras. Eftersom alla avvikelser också kan lagras med bildbevis ger det en god grund i alla klagomålsärenden för leverantörer eller transportföretag.

Allt på ett ställe

CheckPoint och IWMAC passar som handen i handsken. Har du redan IWMAC som toppsystem kan vi enkelt koppla på CheckPoint åt dig. Då använder du samma inloggning även till att registrera avvikelsehanteringar i appen. Så får du all nödvändig dokumentation lätt tillgängligt på ett och samma ställe.

Lösningen är rollstyrd och finns i tre versioner

Checkpoint Probe

iOS – Android

CheckPoint Probe

Denna version använder personalen för att registrera temperaturavläsningar och utförda rutinuppgifter. Här visas alla uppgifter som ska göras, med påminnelser för att se till att de inte glöms bort. I händelse av avvikelser får användaren vägledning om vilka åtgärder som ska vidtas.

Checkpoint Manager

iOS – Android

CheckPoint Manager

Denna app används av den ansvariga personen på anläggningen. Allt som händer i CheckPoint Probe återspeglas här. Avvikelser som hanteras i Probe visas i aktivitetslistan i Manager. Manuella temperaturavläsningar som inte utförs i Probe aviseras också med ett larm. Här kan avvikelserna ligga som grund för en avhjälpande åtgärd. Avhjälpande åtgärder kan göras antingen från mobilen eller Dashboard. Det gör det enkelt att hålla koll på vilka åtgärder som ska utföras eller har utförts.

Checkpoint Dashboard

Checkpoint Dashboard

Dashboard är en webblösning som ger butiksansvariga full kontroll och översikt över butiken. Här finns information som behövs som dokumentation till miljö- och hälsa. Andra ansvariga, till exempel centralt placerade ansvariga inom en koncern kan också använda lösningen och få en överblick över alla butiker. Dessutom kan rapporter och statistik visas, till exempel vilka leverantörer som har flest avvikelser i sina leveranser – antingen för en enda anläggning, en viss region eller hela landet.

Vill du veta mer om hur du kan ha full kontroll och undvika att något går fel?

Kontakta oss

Marte Engdal

Marte Engdal
Key Account Manager

Telefon +47 971 05 034 eller
marte.engdal@iwmac.no

Marte Engdal

Marte Engdal
Sales Refrigeration

Telefon +47 971 05 034 eller
marte.engdal@iwmac.no