Vårt samfunnsoppdrag

Bærekraft ikon

Vårt samfunnsoppdrag

Fra våre egne visjoner og verdier, til nyskapende og bedre løsninger for våre kunder – bærekraft er noe vi tar på alvor. Vi ser det som vårt oppdrag å jobbe for å gjøre verden litt bedre enn i går, fordi vi vet at alle monner drar.

Bærekraft ikon
Bærekraft ikon

Vårt samfunnsoppdrag

Fra våre egne visjoner og verdier, til nyskapende og bedre løsninger for våre kunder – bærekraft er noe vi tar på alvor. Vi ser det som vårt oppdrag å jobbe for å gjøre verden litt bedre enn i går, fordi vi vet at alle monner drar.

verdier

Vår visjon: “Innovative solutions for a better world” er det vi lever etter. IWMAC skal være grønt, og derfor har vi en tydelig miljøsatsing – både for oss selv og for å hjelpe kundene våre.

FNs bærekraftsmål skal være retningsstyrende i IWMAC. Det skal gå igjen i hele veien fra visjon, til verdiene våre og fremtidige mål. Ikke fordi vi må – men fordi vi vil.

På denne siden

FN logo

IWMAC jobber etter bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Med fokus på miljø, økonomi og samfunn har vi tre utvalgte bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi jobber for å nå de.

Vi tørr å satse på de gode ideene som gjør at vi kan levere nye, bedre og fremtidsrettede løsninger som kundene våre etterspør.

Dette innebærer blant annet samarbeid som IPN-prosjektet for proaktive og datadrevne bygg – som bidrar til økt forskningsinnsats (9.5)

Bransjekonseptet IWMAC Ready med standardiserte løsninger og datadeling som styrker nasjonal utvikling av teknologi (9.B), og engasjement ut til større aktører gjennom møter som Arendalsuka.

Vi bidrar til å oppgradere bygg og eiendom for å skape bedre, bærekraftige løsninger som sikrer en mer effektiv bruk av ressurser (9.4)

Nyskapning og innovasjon er et prioritert satsningsområde i vår strategi. Det er hele grunnlaget for vår etablering med egenutviklet software i 2001.

For å sikre bærekraftig forbruk og produksjon må fokuset være på å redusere ressursbruken.

Med smarte og energieffektive tekniske anlegg sørger vi hver dag for at kundene våre sparer miljøutslipp og reduserer energiforbruk (12.2). Smartvokteren vår passer på lastene, og vi kan ta bedre vare på den energien vi skaper med automatikk som Smarte funksjoner

CheckPoint-appen skal bidra til å sikre mattrygghet og unngå matsvinn, og slik skape et bærekraftig forbruk for våre kunder.

Vi fortsetter å fronte gjenbruk med fokus på å gjøre gamle bygg smarte, og streber etter å levere så gode løsninger at nettopp det lønner seg.

Vi vet at vi ikke kan nå klimamålene alene, men vi vet også at alle monner drar – og heldigvis er det mange som deler samme visjon.

I IWMAC jobber vi hver dag for å skape morgendagens løsninger.

Vi skal samarbeide og dele kunnskap om teknologi og innovasjon (17.6). Det bidrar til å fremme utviklingen for både bærekraftige og attraktive tjenester til våre kunder og partnere.

Med partnerprogrammet «IWMAC Certified Partner» setter vi fokus på gode samarbeids- og partneravtaler – noe som fungerer som en forlenging av vår bærekraftsstrategi. Vi deltar også aktivt i bransjen med konferanser og stands, både på tema som smart cities og løsninger for styring av tekniske anlegg.

Vi fortsetter å pushe bransjen med fokus på økt datadeling, og støtter innsamling- og videreformidingen av pålitelige data som skal styrke samarbeid (17.7). Slik kan vi gjøre en større forskjell – som en verdikjede – enn som enkeltstående aktører.

Skal vi få til en bærekraftig utvikling, må vi gjøre mer enn å snakke om det. Her er noe av det vi jobber for, og som står oss litt ekstra nært i hjertet.

Energieffektivisering – for grønnere bygg

I Europa står bygg for ca. 40% av det totale energiforbruket. For at vi skal nå klimamålene er vi avhengige av å videreutvikle løsninger som sparer utslipp. Uansett om vi prater om flashy nybygg eller eldre kontorlokaler – styring av tekniske anlegg går som hånd i hanske med energieffektivisering.

Finn ut mer om energieffektivisering og smarte bygg

IWMAC_2030_Ill_1920x1080

Innovasjon – for morgendagens løsninger

Innovasjon, utvikling og bedre løsninger står høyt på prioriteringslista vår. For som et teknologikonsern er det kanskje det vi er aller stoltest av – muligheten vi har til å utvikle noe nytt eller bedre, og gjøre fremtidens løsninger grønnere enn gårsdagens.

Les mer om hvordan fremtidens løsninger kan se ut

Proaktive bygg
Proaktive bygg

Innovasjon – for morgendagens løsninger

Innovasjon, utvikling og bedre løsninger står høyt på prioriteringslista vår. For som et teknologikonsern er det kanskje det vi er aller stoltest av – muligheten vi har til å utvikle noe nytt eller bedre, og gjøre fremtidens løsninger grønnere enn gårsdagens.

Les mer om hvordan fremtidens løsninger kan se ut

Matsvinn – for en bedre verdikjede

Samtidig som matverdikjeden står for ¼ av jordas klimagassutslipp, blir ⅓ av all mat som produseres globalt, aldri spist. Ikke bare er det dårlig for kloden – det er også ren sløsing. Med løsninger for temperaturkontroll, overvåkning, hygiene og rutineoppgaver, jobber vi for å sikre mattrygghet og unngå matsvinn i flere deler av kjeden.

Les mer om temperaturkontroll og matsvinn

Blogg_butikksjef_med_iwmac-1920x1080

Visste du at….

Vi har hjulpet våre kunder med å spare over 100 000 tonn CO2 ?

Bærekraft ikon

Det tilsvarer…

hele utslippet til over 50.000 biler på ett år

Våre bærekraftssaker

Ikke gå glipp av noe viktig

IWMAC blir stadig bedre, og får rett som det er nye funksjoner. Hvis du ikke vil gå glipp av noe, anbefaler vi at du trykker på knappen under. Nyhetsbrevet vårt inneholder nyttige – og som regel ganske hyggelige – ting. Vi lover å ikke spamme.

Meld meg på nyhetsbrevet