Om IWMAC

IWMAC jobber med å redusere energikostnader

Om IWMAC

Vi skaper den ledende plattformen i Europa for energieffektivisering

Siden 2001 har vi i IWMAC hjulpet bedrifter med å redusere både energiforbruk og varetap. Det gjør vi ved å gi de kontrollen tilbake. Gjennom smarte løsninger for webbasert overvåkning får de full oversikt over sitt tekniske anlegg. Det sparer kunden for kostbar sløsing – og miljøet for utslipp.

Vi er kanskje et teknologikonsern, men først og fremst er vi en problemløser. Hovedkontoret vårt ligger i Trondheim, og vi leverer vår egenutviklede software til alt fra store internasjonale selskaper – til matbutikken på hjørnet.

Vi har nylig slått oss sammen med Egain, Cebyc og Moldeo for å bli ledende innen Proptech i Europa. Det nye selskapets visjon er å levere et betydelig bidrag til klimaforandringene gjennom å tilby den smarteste og mest kostnadseffektive Proptech-plattformen på markedet. Gjennom innovativ teknologi som overvåker, styrer og optimaliserer energiforbruk, kommer Europas bygningsmasse nå til å bli en del av løsningen for fremtiden.

Vi vet at bygg står for ca. 40% av Europas energiforbruk, og at 36% av utslippene kommer fra dem. Vi vet også at 75% av Europas bygninger er energi-ineffektive, og at 95% av de fortsatt vil være i bruk i 2050. I tillegg vil 20% av all mat i Europa gå tapt under produksjon og distribusjon.

Dette representerer en stor mulighet for oss som en samlet styrke. Ved å samle ekspertise og tekniske plattformer, går vi inn i markedet med et unikt utgangspunkt for å optimalisere energi- og ressursforbruk. Disse utfordringene skal vi gjøre til muligheter!

Vi gleder oss til reisen videre!

Om gruppen 

Det nye selskapet er et ledende SaaS-selskap med en visjon om å hjelpe til i kampen mot klimaendringene, ved å tilby den smarteste og mest kostnadseffektive proptech-plattformen på markedet. Rundt 33 000 kommersielle, industrielle, bolig- og offentlige bygninger, og 3000 dagligvarebutikker i Nord-Europa er allerede daglige brukere av enten en IWMAC-, Egain-, Cebyc- eller Moldeo-løsning for ulike energikontrollnivåer, effektivitet og rapportering. I 2020 oversteg den samlede omsetningen til de fire selskapene 190 millioner NOK. Etter oppkjøpet av Moldeo vil selskapet ha kontorer i syv land med totalt 135 ansatte. 

Gjennom innovativ teknologi som overvåker, kontrollerer og optimaliserer både energibruk og organisasjoner, skal Europas eksisterende bygningsmasse nå bli en del av løsningen for fremtiden. 

Våre kontorer

IWMAC AS

Org.nr: 984 699 980

+47 982 50 007

iwmac@iwmac.no

Trondheim
Leirfossveien 27
7038 Trondheim
Norway

Oslo
Fornebuveien 11
1366 Lysaker
Norway

Bergen
Statsminister Michelsens veg 38
5230 Paradis
Norway

IWMAC AB

Org.nr: 559069-2322

+46 8 727 03 60

iwmac@iwmac.se

Stockholm
Gustavslundsvägen 137, plan 6
167 51 Bromma
Sweden