Egenkontroll: Sjekklista for en god sjekkliste

Egenkontroll: Sjekklista for en god sjekkliste

Hvilke krav stilles til internkontrollen? Hvem trenger det – og hvordan får jeg kontroll på bygg, bedrift eller butikk? Her er tipsene som gjør at du kommer i mål.

Internkontroll

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at du har rutiner som fungerer, og som fanger opp utfordringer i tide.

I all hovedsak handler det om å løfte blikket og se rundt hjørnet. Hvordan sørger jeg for at rutinene følges? Har vi systemer som fanger opp risiko? – og har vi god nok mattrygghet?

Egenkontroll for bygg, bedrift og butikk

Det stilles krav til alle bedrifter som har arbeidstakere, og det betyr at stor som liten må ha papirene i orden. Et av de viktigste poengene er å ikke skyte spurv med kanon. Det gjør du når du prøver å systematisere “alt” – til og med det som ikke trenger å kontrolleres.

For eksempel er det viktigere med et godt system for temperaturkontroll, rutinehåndtering og avviksdokumentasjon i dagligvaren, mens det for byggebransjen vil være behov for systemer som sørger for god HMS, kartlegging og risikovurdering.

Et godt system for egenkontroll både skal og bør tilpasses, alt avhengig av bransje, størrelse og risiko. Noen ting bør likevel være på plass:

Sjekklista for en god sjekkliste

1. Skaff deg oversikt over lover og forskrifter

Alle som håndterer mat er pålagt å ha et IK-matsystem. Det er til for å sikre god mattrygghet, og omhandler både lokaler, utstyr, hygiene og oppbevaring av råvarer . Noen bedrifter må i tillegg gjøre en analyse for å avdekke farer og risiko. Dette gjøres ofte etter HACCP-prinsippene. Husk også at det stilles krav til både riktig og skriftlig dokumentasjon.

Se Mattilsynets sider for regelverk og forskrifter

Slik lager du en internkontroll basert på HACCP-prinsippene (Last ned PDF fra Mattilsynet)

For byggebransjen rettes fokuset på helse, miljø og sikkerhet. Avhengig av type bedrift, størrelse og risiko gjelder en rekke ulike forskrifter, som for eksempel krav til for ytre miljø, materialbruk, miljøskadelige stoffer, forurensning og SHA-plan (HMS-plan). Vær obs på at det kan komme kommunale forskrifter i tillegg.

Se forskrifter for bygg, anlegg og eiendom

3 kjappe om HACCP:

  1. HACCP står for “Hazard Analysis and Critical Control Point”, og er det samme som en risikoanalyse.
  2. HACCP prinsippene ble utviklet allerede i 1959 som et svar på NASAs behov for patogenfrie matvarer i verdensrommet.
  3. Hensikten med modellen er å sikre at alt som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, blir tatt hånd om eller reduseres til ønsket nivå.

2. Sørge for at ansatte har god nok kunnskap om HMS

Å sette mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ikke bare viktig for å ha dokumentasjonen i orden. I praksis spiller det ingen rolle om det ikke etterleves. God kunnskap om HMS reduserer risikoen for ulykker og bidrar til en inkluderende arbeidsplass.

Sjekkliste for krav til fysisk arbeidsmiljø

3. Ha oversikt over hvordan bedriften er organisert

Et av de viktigste punktene for en god egenkontroll er å ha kontroll på hvordan ansvar og rutiner er fordelt. Det hjelper deg å kartlegge farer, vurdere risiko og redusere avvik. Husk: hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, skal dokumenteres skriftlig etter internkontrollforskriften.

Les mer om avvikshåndtering hos Arbeidstilsynet

4. Gode rutiner og dokumentasjon i orden

Like viktig som å ha kontroll på organisering, er det å ha dokumentasjonen i orden. Gode rutiner gjør det enkelt å avdekke og rette opp i avvik. Bonusen med god dokumentasjon er at du ofte også sikrer at det er de riktige og siste rutinene som blir fulgt. To fluer i samme smekk!

Digitale verktøy for rutineoppfølging og dokumentasjon

Alt på stell digitalt

Er du en av de som sliter med å huske alt, eller synes det er tidkrevende å holde permen oppdatert – vil et digitalt rutinehåndteringsverktøy være en god løsning.

Da kan du enkelt holde oversikt på temperaturmålinger, rutineoppgaver og tiltak. Med CheckPoint  kan du dessuten ta bilder av utførte oppgaver som dokumentasjon, og ha en referanse til neste gang. Du får smarte anbefalinger om tiltak ved avvik – og et verktøy som oppfyller mattilsynets krav til dokumentasjon.

Helt enkelt: full (intern)kontroll.

Ikke gå glipp av noe viktig

IWMAC blir stadig bedre, og får rett som det er nye funksjoner. Hvis du ikke vil gå glipp av noe, anbefaler vi at du trykker på knappen under. Nyhetsbrevet vårt inneholder nyttige – og som regel ganske hyggelige – ting. Vi lover å ikke spamme.

Meld meg på nyhetsbrevet